Kostnader forklart

Endelig har du funnet boligen som tilfredstiller kriteriene dine. Nå ønsker du å gjennomføre handelen. Her vil du finne svar på alle dine elementære spørsmål og en forklaring på kjøpkostnadene.

For å sikre deg boligen du ønsker å kjøpe, enten den er ny eller brukt, skrives en reservasjonskontrakt og det innbetales et depositum (vanligvis på 3.000 – 10.000 euro.)

Betalingsbetingelsene er svært forskjellige, avhengig av hvorvidt du kjøper en ny eller en brukt eiendom, og de varierer også fra utbygger til utbygger. Virker det forvirrende? Ikke fortvil, dine egne kontraktsbetingelser vil bli tydelig forklart deg, så du vil få vite nøyaktig når og hvor du skal sende betalingen. Ved kjøp av nybygg dekkes alle avdrag av en bankgaranti som tegnes av utbygger – uten kostnader for deg.

De fleste som er interessert i å kjøpe en eiendom er sannsynligvis klar over at du må legge til ca. 11-14% av salgsummen på sluttbudsjettet for å dekke kjøpskostnadene. Men hvilke kostnader er det snakk om?

  • Eiendomskatt
  • Notar utgifter
  • Tinglysningsutgifter
  • El- og vandkontrakter
  • Juridiske utgifter
  • Ibrugtagnings tillatelse

«Hvilke kostnader er det snakk om? Les videre for å få en forklaring på hva de berømte 11-143% består av.»

Eiendomssalgsskatt

Beløpet som betales varierer avhengig av den eiendomstypen det gjelder, og selgerens karakter. Er selgeren en eiendomsutvikler vil kjøperen betale 10% moms (IVA på spansk)pluss et tillegg på 1,5% stempelavgift.

Du må imidlertid være klar over at hvis du kjøper en tomt, forretningslokale eller en parkeringsplass, er momsen på 21%. Når det gjelder bruktbolig, betaler ikke kjøperen moms, men de nå betale «Impuesto de Transferencia de Propiedad» eller overføringsskatt, som også ligger på 10% i Valencia Regionen og 7% i Murcia Regionen.

Notarutgifter

Selv om det ikke er helt uvanlig at disse utgiftene blir et forhandlingspunkt for å sikre et salg, blir de vanligvis båret av kjøperen.

På salgstidspunktet er det bare mulig å antyde hva disse utgiftene vil beløpe seg til, men det vil være ganske rigtig å gå ut fra at de vil ligge på 0,5% av salgsummen. Grunnen til at du ikke vil kunne få et eksakt tall er at det er mange faktorer å ta hensyn til som kan ha innvirkning på beløpet – fra hvilket notarkontor som brukes til antall sider på skjøtet.

Tinglysningsutgifter

Igjen er dette en utgift som vanligvis dekkes av kjøperen, selv om dette ikke er helt fastlagt og kan forhandles om mellom partene. Dette kan også bare gis som et overslag, for du får ikke et eksakt beløp inntil skjøtet er blitt fremlagt for angjeldene tinglysningskontor hvor eiendommen ligger. Men et tillegg på 0,5% av salgsummen vil være mer enn nok til å dekke dette.

Forsyningsselskaber

Uanset om du kjøper en helt ny bolig eller en bruktbolig, skal det indgåes kontrakt med forsyningsselskaber af vand, el og eventuelt gas. Prisen kan varierer fra selskab til selskab, men ligger normalt mellem 400 – 600 euro.

Juridiske utgifter

Selv om det ikke er et krav at man benytter advokat når man kjøper en spansk eiendom, vil vi absolutt anbefale alle våre kunder å benytte seg av en. Advokatsalærer varierer fra firma til firma, noen tar en prosentsats av salgsummen (1% – 1,5%), og andre tar bare en flat rate som begynner på omkring 900 euro for en enkel tjeneste.

Tilleggstjenester kan meget vel bli belastet som ekstra, for eksempel å skaffe et NIE-nummer (et obligatorisk nummer som identifiserer deg som utlending i det spanske skattesystem) og sette opp et spansk testamente. Det er viktig å få en oversikt over hva prisen dekker før du inngår avtale med advokat.

Tilleggsutgifter

Hvis du kjøper en eiendom med et spansk  pantelån vil dette bringe med seg ytterligere kostnader. Istedenfor å budsjettere med ca. 11-13% tillegg til salgsummen for å dekke alle dine utgifter, bør du ta høyde for rundt 14-16%, avhengig av betingelsene i lånetilbudet.

Købs- og boligbudget

Din Mediter Real Estate mægler udfærdiger naturligvis såvel et købsbudget om indeholder alle omkostninger i forbindelse med køb og en boligbudget som budgettere alle de løbende udgifter der er ved at eje bolig i Spanien.

Eksempel på handels- og registreringsomkostninger ved kjøp av bruktbolig til 250.000€

Overførsels skat (10%)  25,000
Notar omkostninger (0,45%)  1,125
Land register (Tinglysningsavgift)750
Advokat salær1,630
Omkostninger i alt28,505

_________________________________________________________________________________

Kjøbspris inkludert omkostninger:€278.505