NIE og Residencia

NIE og NIF-numre

Når du ankommer til Spania anbefaler vi at det første du gjør er å søke om et NIE-nummer. Dette skal du bruke til praktisk talt alt. Det være seg bilkjøp, boligkjøp, valg av lege, jobbansettelse eller oppstart av egen virksomhet.

Paragraf (Real Decreto 338 1990) av 9.mars erklærer at alle uansett nasjonalitet, bolig eller ikke, som ønsker å gjøre forretninger i Spania skal ha et NIE-nummer. Dette for å kunne identifisere seg på alle offisielle dokumenter.

NIE eller NIF?

Ikke la deg forvirre om du hører folk omtale NIE som NIF. Det er stort sett det samme.  F står for fiscal og henviser til at dette vedrører dokumenter som har et skattemessig anliggende.

NIE-søknad

Søknad skal foretas personlig på den lokale politistasjon hvor det ofte finnes et «Extranjera» – kontor for utlendinger. Skjemaet er lett å fylle ut og kan lastes ned her gratis:

NIE-søknad formular

Selv om den er på spansk kan du gjerne fylle den ut på engelsk om du ønsker det.

Vi hjelper deg her med å oversette de nødvendige feltene

1.Datos personales eller personalia

 • 1er Apellido : Etternavn
 • 2er Apellido : Ekstra etternavn  om det ikke finnes så la den være blank.
 • Nombre: Fornavn – vær sikker på at det er det samme som står i passet.
 • Fecha de Nacimiento : Fødselsdato ( skriv to tall for både dag og måned)
 • Lugar de nacimiento : Fødested
 • Sexo : Kjønn. H for mann(Hombre) og M for kvinne(Mujer). Her skal det bare settes kryss.
 • Estado Civil : Sivilstatus. S for singel, C for gift, V for enke og D for skilt.
 • Pais de nacimiento : Fødeland
 • Pais de nacionalidad : Nasjonalitet
 • Nombre del padre : Din fars navn
 • Nombre del madre : Din mors navn
 • Domilico en Espana : Adresse i Spania
 • Localidad : By, CP : Postnummer, Provincia : Provins

2. Seksjon 2

Årsaker til søknad

Økonomisk, Professionel eller Social ( Sett kryss i Professionel i for bindelse med ansettelse i spansk firma eller i Social om du ønsker å handle bolig.

3. Domilico a efectos de notificiones

Skal ikke fylles ut !

Underskriv skjemaet nederst under «firma de solicitante». Sammen med det utfylte skjemaet skal du medbringe en kopi av selve skjemaet i ferdig utfylt stand, din «empadron» (beskrevet ovenfor) både en kopi og originalen. 2 passbilder, ditt pass og en kopi av passet. Man kan ikke bestille tid så her er det bare å stille seg i kø. Finn det kontor ligger nærmest deg og undersøk åpningstidene. De varierer nemlig fra sted til sted. Din eiendomsmegler eller din advokat vet hvor hen du skal gå. Ha alltid en kopi av dokumentet på deg da du vil få bruk for det mange ganger. Så pass ekstra godt på originalen.

Empadronamiento

Et meget enkelt, men viktig dokument – kanskje er det ikke for deg, men det er så for de lokale myndigheter. Empradon er skjemaet. Det dokumenterer at du er registrert på din adresse selv om du ikke planlegger  å bo i Spania permanent. I tillegg  til at du skal bruke skjemaet til å søke om NIE, gir dette papiret deg rett til å stemme ved lokale valg. Sist men ikke minst betyr det noe for byens budsjetter. Den eneste måten å måle det reelle innbyggertall er ved å ha så mange som mulig registrert. På den måten vokser byens budsjett.

For å bli registrert i kommunen skal du møte opp der fra morgenen av, og medbringe ditt pass og en kopi av dette. En kopi av ditt skjøte eller eventuelt en leiekontrakt. Hvis din leiekontrakt er på engelsk er du nødt til å få den oversatt. Den tjenesten koster et mindre beløp og skal betales på stedet. Det varierer litt, men det er et meget lite beløp.

Residencia

Av skattemessige årsaker blir du betraktet som fast innbygger om du tilbringer mer en 183 dager om året i Spania. Dette behøver ikke være sammenhengende. Derfor hjelper det ikke å være i Spania i 182 dager, så reise hjem på en forlenget weekend, for så å reise tilbake til Spania igjen . Slik fungerer det ikke!

Ved å bli innbygger i Spania mister du ikke noen av dine rettigheter i ditt hjemland. Nye regjeringsvedtak sier at alle ikke-spanske innbyggere, ikke lenger ( fra 28.mars 2007) behøver «residencia». I stedet vil EU-borgere bli utstyrt med et sertifikat fra «Oficina de Extranjeros». Den nye loven krever i tillegg at alle EU-borgere som planlegger å bo i Spania i mer enn 3 måneder skal registreres på kontoret for fremmede («Oficina de Extranjeros») eller på politistasjonen.  Du blir utstyrt med et sertifikat med navn, adresse, nasjonalitet, ID-nummer samt dato for registrering. EU-borgere som allerede har et resident-kort behøver ikke å registrere seg før deres kort utløper og de vil motta et sertifikat.