Finansiering av din bolig i Spania

Det er flere muligheter til å finansiere ditt boligkjøp i Spania. Her får du en kort introduksjon av noen av mulighetene. I forbindelse med finansiering skilles det mellom finansiering med sikkerhet i boligen eller om du ikke skal det.

Finansiering med pant i den spanske bolig

 • Finansiering gjennom Nykredit AS
 • Finansiering gjennom Spansk Bank

Finansiering uden pant i den spanske bolig

 • Finansiering gjennom egen bank
 • Belåning med sikkerhet i bolig i ditt hjemland

Vær oppmerksom på at det kan være en fordel ved å finansiere med pant i den spanske boligen i form av lavere arveravgifts. Til gjengjeld er etableringskostnader og renten på finansiering med pant i i den spanske bolig som regel høyrere.

Hvor meget kan man låne med pant i den spanske bolig?

Beløpet man kan låne avhenger av to hovedfaktorer. Den ene faktor er boligvurderingen eller kjøpesummen. Den andre er kjøpers inntekt og formue.

Nykredit

Som regel opp til 70% av det laveste av verdivurdering fra spansk takstmann eller boligens kjøpesum før omkostninger. 

70% av finansieringen av kjøpesummen/vurderingssummen er eksklusive kjøpsomkostninger på ca 10%. Finansieringsomkostninger og eventuell kurstap finansieres ikke.

Læs mere om Nykredits finansiering av boliger i Spania. Klikk her

Lånebevis?

Hvis du ønsker å finne ut av hvor meget du kan låne, anbefaler Mediter Real Estate å kontakte din egen bank eller Nykredit. De vil kunne gi deg svar på hvor mye du kan låne til kjøp av bolig.

Søg om lån eller last ned søknadsskjema for lånebevis fra Nykredit her. klikk her

Spansk bank

De spanske banker belåner for øyeblikket fra 50-70 % av det laveste av verdivurdering eller kjøpesummen på boligen. Vurderingen gjøres også her av en spansk takstmann.

Det er viktig å være oppmerksom på at de fleste spanske banker forlanger at lånet er innløst senest når låntager fyller 75 år, og at de ofte påregner seg et gebyr på 1% av restgjelden om lånet innfris før det forfaller.

Det er også viktig å merke seg at verdivurderingen på boligen er er grunnlaget for det lån som banken vil kunne tilby. Vurderingen er ikke salgsvurdering eller bygningsvurdering.

Omkostningerne ved lån med pant i boligen

 • Samlet skal man påregne ca. 3 – 4 % av lånebeløpet:
 • Stiftelsesprovisjon til finansieringsinstitusjon/ bank 0,5 – 1,5%
 • Stempelavgift på pantebrev 1 – 2%
 • Vurdering av bolig ca. 400€
 • Notar ( avhengig av dokumentets størrelse ) 800€
 • Registring i «land-registeret» ca. 600€
 • Ved lån i Nykredit : Eventuell kurstap på salg av obligasjoner.

Krav til dokumentasjon

Som i Norge krever finansieringsinstitusjonene en individuell kreditvurdering hvor man som regel skal kunne fremvise:

 • Pas for låntagere
 • Spansk NIE-nummer,
 • Kopi af købekontrakt eller skøde,
 • Seneste 6 lønudbetalingssedler
 • Årsopgørelse fra skattevæsnet.

Er man selvstendig næringsdrivende kreves det som regel regnskap for de siste 2-3 år.