Salg av bolig i Spania

Salg av bolig i Spania. Ønsker du å selge din bolig i Spania kan vi her hos Mediter Real Estate hjelpe deg med hele salgsprosessen – fra markedsføring til salg samt alle formaliteter. Vi legger til rette for via en aktiv markedsføring å skape oppmerksomhet omkring din bolig, og dermed sikre deg optimale betingelser for et salg.

Aktiv markedsføring

Din bolig blir eksponert via våres nettverk av samarbeidspartnere i Spania, Norge, Danmark og andre europeiske land i forbindelse med bl.a. vår internettside og andre internettportaler. Vi deltar også på forskjellige boligmesser.

De potensielle kjøperes mest brukte medium når det skal søkes etter bolig i Spania er søkemotoren Google. Hos Mediter Real Estate buker vi mye ressurser på at vår flerspråklige nettside ligger høyt på Google og andre søkemotorer.

Flott presentasjon av din bolig

Da den potensielle kjøper bruker mye tid på å søke på Google for å finne relevante boliger, bruker Mediter Real Estate ekstra ressurser på å presentere våres boliger slik at de ser mest mulig innbydende og tiltrekkende ut. På den måten sikrer vi oss at din bolig blir lagt merke til blant de mange boliger som markedsføres via internett.

Den riktige vurdering/pris

I det nåværende markedet er den riktige vurdering og dermed riktig pris utrolig viktig. Det er mange boliger til salgs og kjøper undersøker markedet grundig. Boliger som ikke er konkurransedyktige selger ikke.

I Mediter Real Estate benytter vi utrykket «markedsverdi». Markedsverdien er ganske enkelt den pris som boligen kan selges for eller i det minste skape interesse ut i fra – innenfor et akseptabelt tidsrom. Er prisen for høy vil boligen ikke tiltrekke kjøpere.

Eksklusiv eller ikke-eksklusive formidlingsavtale

Man kan inngå 2 typer formidlingsavtaler ved markedsføring av boliger gjennom Mediter Real Estate. En eksklusiv formidlingsavtale betyr at det kun er Mediter Real Estate og våres samarbeidspartnere som har rettigheter til å markedsføre og selge boligen i en periode på 6 måneder.

Det er også mulig å inngå en ikke-eksklusiv formidlingsavtale med oss. Kontakt oss for en prat omkring fordeler og ulemper ved de 2 kontraktstyper.

Den riktige dokumentasjon

Mediter Real Estate markedsfører og selger kun boliger hvor den formelle dokumentasjon er på plass. Når du selger din spanske bolig skal det flere former for dokumentasjon til for å gjennomføre salget. Førts når den er på plass er vi klare til å markedsføre boligen.

For å markedsføre boligen din, og gjøre prosessen mer effektiv når vi har funnet en kjøper er det viktig at vi mottar kopi av følgende dokumentasjon

  • Skjøte – «Escritura de compra venta»
  • Eventuelle lånedokumenter – «Escritura de hipoteca»
  • Siste vann og el-regning
  • Ibruktagningstillatelse – «Cedula de habilidad»
  • Kvittering for betalt eiendomsskatt – «Suma»
  • Spansk identifikasjonsdokument – «NIE»
  • Pass
  • Siste referat fra generalforsamling i eierforeningen
  • Kvittering for siste betaling av fellesutgifter – «Recibo de la comunidad»
  • Energi merkning “Certificado energético”

Rapportering

Når markedsføringen av boligen er i gang vil du etter hver visning av din bolig motta rapport pr. e-mail. Den inneholder informasjon om resultatet av visningen og våres forventninger av et eventuelt salg.